જો હાથમાં આવી રેખા હોય તો થશે ગંભીર બિમારી

શનિ પર્વત અશુભ સ્થિતિમાં હોય તો કેટલાંક કાર્યોથી તમારું અહિત થાય છે. શનિ પર્વત મધ્ય આંગળીની નીચે હોય છે.શનિ પર્વત પર ચતુષ્કોણ હોવાથી ખરાબ સંગત દૂર થાય છે. તેવામાં ચતુષ્કોણથી વ્યક્તિ સમાજના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરવા લાગે છે.

મગજની રેખાઓ વધારે લાંબી હોય તો માનસિક રૂપથી અસંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિ નિરાશ થઈ જાય છે. જો આ રેખા પર ચતુષ્કોણ હોય તો વ્યક્તિ નિરાશાથી બહાર આવી જાય છે. સાથે માનસિક રૂપથી સંતુષ્ટિ મળે છે.હૃદયની રેખા પર ચતુષ્કોણ હોવાથી વ્યક્તિમાં મનોબળ વધારે હોય છે. સાથે હૃદયની રેખા અશુભ હોય તો તેનાથી હૃદય સંબંધી રોગ થઈ શકે છે. અશુભ હૃદય રેખા પર આ નિશાન હોય તો રોગથી બચી શકાય છે.

હથેળીમાં શુક્ર પર્વત પર ચતુષ્કોણ શુભ પરિણામ નથી આપતું. શુક્ર પર્વત પર ચતુષ્કોણ થવાથી કોઈ પણ પ્રકારની સજા અથવા દંડ ભરવાની સંભાવના બની શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial